مجموعه اپیزودیک نود قسمتی «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد» به تهیه کنندگی اکبر تحویلیان مرحله تصویربرداری رامی گذراند.
تصویربرداری اپیزودهای” سقوط” به کارگردانی راما قویدل، «رشوه کارگشا» به‌کارگردانی مهدی گلستانه ،سقف شیشه ای به کارگردانی شهره سلطانی به اتمام رسیده است واپیزودهای مکافات ودونده به کارگردانی راما قویدل ومهدی گلستانه در مرحله تصویربرداری قرار دارد
در این مجموعه سعی شده از داستان های واقعی که ممکن است برای هریک از افراد جامعه اتفاق بیافتد استفاده شود. نگاه در این مجموعه به این سمت و سو است که نشان دهد وقایعی  که برای افراد اتفاق می افتد، بازتاب رفتار و اعمال افراد در گذشته و هشداری برای زندگی آینده است وسعی شده و تلنگری به بیننده زده شود تا در اعمال و رفتارش دقت نظر بیشتری داشته باشد. Read the rest of this entry »