عکس   نحوه پرداخت یارانه ثبت نامی های جدید

نحوه پرداخت یارانه ثبت نامی های جدید

جام جم آنلاین:حسینی در مورد افرادی که از سال آینده یارانه های نقدی خود را دریافت خواهند کرد و در پاسخ به این سئوال که آیا این افراد یارانه های قبلی را نیز دریافت خواهند کرد؟ گفت: آنچه که اعلام کردیم این است که مدام به عقب برگشت نکنیم، در طراحی ها پیش بینی شده است که اگر افرادی از قلم افتادند، ثبت نام کنند و از زمانی که ثبت نام می کنند از منابع برخوردار خواهند شد.